Komunikaty klubowe

Mistrzostwa Mazowsza i Warszawy 5.09.2020; BADANIA LEKARSKIE 9.09.2020; Warszawska Olimpiada Młodzieży 12.09.2020

9.09.2020 (środa) od godz. 18.00 
przeprowadzone zostaną badania lekarskie
dla wszystkich zawodników Polskiego Klubu Szermierczego.

Wymagane wyniki badań: aktualne badanie krwi, EKG (opis nie jest wymagany)

Badania zostaną przeprowadzone przez lekarza  medycyny sportowej

Badania są obowiązkowe

Posiadanie aktualnych badań jest warunkiem
uczestniczenia w zajęciach treningowych i startach w zawodach.

----------------------------------------------

Mistrzostwa Mazowsza i Warszawy
Termin: 5 września (sobota) 

Miejsce zawodów: Warszawa ul. Grzegorza Przemyka 5 (dawniej Bartosika)

Początek zawodów dla poszczególnych kategorii wiekowych:
Dzieci (rocznik 2009, 2010, 2011) - początek godzina 13.00 (trzeba być o 12.00)
Młodzik (rocznik 2006, 2007, 2008) - początek godzina 9.00 (trzeba być o 8.00)
Junior Młodszy (rocznik 2003, 2004, 2005) - początek godzina 11.30 (trzeba być o 10.30)
 

Ze względu na wymogi sanitarne na salę mają wstęp tylko zawodnicy, trenerzy i sędziowie.

Zawody mogą mieć wpływ na punkty przy rekrutacji do liceum

---------------------------------------------

Warszawska Olimpiada Młodzieży
prosimy aby wszyscy zawodnicy wystartowali

Termin: 12 września (sobota) 
Miejsce zawodów: Warszawa ul. Grzegorza Przemyka 5 (dawniej Bartosika)

Początek zawodów dla poszczególnych kategorii wiekowych:
Dzieci (rocznik 2009, 2010, 2011) - początek godzina 14.00 (trzeba być o 13.00)
Młodzik (rocznik 2006, 2007, 2008) - początek godzina 9.00 (trzeba być o 8.00)
Junior Młodszy (rocznik 2003, 2004, 2005) - początek godzina 11.30 (trzeba być o 10.30)
Junior (rocznik 2000, 2001, 2002) - początek również godzina 11.30 (trzeba być o 10.30) 

Ze względu na wymogi sanitarne na salę mają wstęp tylko zawodnicy, trenerzy i sędziowie.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA 

Opłaty

Opłaty członkowskie
(stawki obowiązują od 01.09.2022 roku)

1. Ubezpieczenie NW Sport - szermierka:

 • Raz w roku wg. stawki ubezpieczyciela (do 1 stycznia danego roku)

2. Wpisowe:  

 • Jednorazowo (wszyscy wstępujący) – 250,- PLN

3. Składki członkowskie:     

 • Od dnia 01.09.2022 obowiązuje podstawowa miesięczna składka członkowska w
  wysokości 300,00 zł. (wszystkie m-ce w roku)

Stosowane mogą być następujące zniżki stawki  członkowskiej:

 • Składka ze zniżką rodzinną – 250,00 zł. (dla dzieci i młodzieży z tej samej rodziny)
 • W przypadku wpłaty składki za cały rok przysługuje zniżka 5%.

Jednocześnie Zarząd upoważnia Prezesa Klubu 
do udzielania specjalnych zniżek dla zawodników
oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach do całkowitego zwolnienia z płatności.

Zniżki dotyczą tylko członków klubu.

W momencie  utraty prawa do zniżki obowiązuje stawka podstawowa.

Składki członkowskie dla początkujących:

 1. Składka miesięczna - 350,- PLN (przez 3 miesiące okresu próbnego).

Wnoszenie składek członkowskich

Wszystkie opłaty można regulować:

 • Gotówką w czasie treningów
 • Przelewem na konto klubu: 

Bank: BNP PARIBAS Bank Polski S.A. 
Nr. Konta: 92 2030 0045 1110 0000 0080 0930
Tytułem (dotyczy składek członkowskich): Składka członkowska za …..

Wpłat należy dokonać do 1 dnia danego miesiąca.
Bez aktualnych opłat nie można uczestniczyć w zajęciach.

UWAGA! Dotyczy wszystkich ćwiczących.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i startów w zawodach jest:

 • Posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
 • Terminowe wpłaty składek członkowskich.
 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • ​Posiadanie aktualnego ubezpieczenia wymaganego dla ćwiczących szermierkę.

XIV Edycja cyklu turniejów „O PUCHAR DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE”

                                     

 

XIV Edycja cyklu turniejów
„O PUCHAR DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE”
im. Eugeniusza Śniegowskiego

Organizator:

Polski Klub Szermierczy
Miejsce zawodów:
Sala szermiercza PKSzerm.
Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej,
03-964 Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24
(wejście od ul. Urugwajskiej przy lodowisku)

Uprawnieni do startu:

Zawody będą prowadzone w następujących kategoriach wiekowych:

Roczniki 2009 i młodsi  (floret „0”)
Roczniki 2007-2008 (szpada „0”)

We wszystkich konkurencjach  dziewczęta i chłopcy walczą razem.

Zgłoszenia:

Pocztą elektroniczną na dwa dni przed zawodami na adres: poczta@pkszerm.com
lub na 45 minut przed rozpoczęciem walk w sekretariacie zawodów.

Turnieje klasyfikacyjne rozgrywane są w soboty i rozpoczynają się:

Floret 2009 i młodsi – godz. 10.00
Szpada 2007-2008 – godz. 11.30

Startowe: 25,- zł.

Terminarz:

Floret dziewcząt i chłopców

I Turniej klasyfikacyjny we florecie – 16.03.2019, godz. 10.00
II Turniej klasyfikacyjny we florecie – 15.06. 2019, godz. 10.00
III Turniej klasyfikacyjny we florecie – 26.10.2019, godz. 10.00

Szpada dziewcząt i chłopców

I Turniej klasyfikacyjny w szpadzie – 16.03.2019, godz. 11.30
II Turniej klasyfikacyjny w szpadzie – 15.06.2019, godz. 11.30
III Turniej klasyfikacyjny w szpadzie – 26.10.2019, godz. 11.30

Finał – 13.12.2019 (piątek, godz. 17.00)

W finale walczyć będą po 4 osoby z prowadzonych list klasyfikacyjnych
(do klasyfikacji zaliczane będą dwa najlepsze wyniki)
w każdej konkurencji oddzielnie dla dziewcząt i chłopców .
W finale wystartuje czterech najlepszych zawodników.
Liczą się wyniki z dwóch najlepszych turniejów.
W przypadku równej liczby punktów decydują:
a. wyższe zajęte miejsce
b. lepszy wynik trzeciego turnieju.

Zapraszamy do udziału w zawodach

Cykl zawodów szermierczych jest prowadzony w ramach zadania
częściowo finansowanego ze środków finansowych
M. St. Warszawy Dzielnica Praga Południe

Ubezpieczenie i licencje zawodnicze na rok 2019

Dotyczy opłat za ubezpieczenie i licencje zawodnicze na rok 2019

 • Składka ubezpieczeniowa – 156,00
  (suma ubezpieczenia 15 000 zł z ochroną pełną. Ubezpieczenie działa na całym świecie i obejmuje wszystkie aktywności bez ograniczeń)
 • Opłata za licencję zawodniczą – 40,00

Prosimy o dokonanie w/w opłat do 22.12.2018

Prosimy również o systematyczne opłacanie składek członkowskich
(do 5 każdego miesiąca).

Wpłaty wnosimy na konto klubowe: Nr. Konta: 92 2030 0045 1110 0000 0080 0930
lub gotówką w klubie.

Prosimy jednocześnie o określanie w przelewach  tytuł wpłaty:

 • Składka członkowska za miesiąć
 • Ubezpieczenie - 2019
 • Licencja zawodnicza - 2019
 • Wszystkie inne - wpłata na działalność statutową lub darowizna na cele statutowe.

Osoby, które nie wniosą w terminie opłat nie będą dopuszczane do treningów i zawodów.

Walkowe Środy

W każdą środę w sali szermierczej Polskiego Klubu Szermierczego prowadzone są walki rankingowe.

W walkach tych mogą uczestniczyć szermierze ze wszystkich klubów warszawskich, posiadający ważne badania lekarskie i ubezpieczenie NW.

Ranking rozpocznie się od 6 stycznia i trwać będzie do końca grudnia 2017 roku.

Walki prowadzone są w każdą środę w następujących broniach i kategoriach wiekowych (dziewczęta walczą z chłopcami):

Kategoria wiekowa

Broń

Początek walk

Uwagi

Grupa I i II

(2007 i młodsi)

Floret/szpada "0"

17:00

Każdego tygodnia
(sprzęt elektryczny klubowy)

"Młodzicy"

(2002 – 2005)

Szpada

18:30

Każdego tygodnia

(sprzęt własny)

"Kadeci"

(1999 - 2001)

Szpada

18:30

Każdego tygodnia

(sprzęt własny)

Open

(1998 i starsi)

Szpada

18:30

Każdego tygodnia

(sprzęt własny)

Zasady punktacji:
Ostatnie miejsce 1 pkt. Każde następne o 1 punkt więcej.
Premia za I miejsce – 3 pkt., za II miejsce – 2 pkt., za III miejsce – 1 pkt.

 Uwaga:

 Zawodnicy nie będący członkami PKSzerm. – opłata za zajęcia 30,00 zł.

Dotyczy posiadania sprzetu szermierczego

Komunikat

Dotyczy wyposażenia w sprzęt szermierczy

 1. Wszyscy zawodnicy powinni posiadać:
  1. maska szermiercza
  2. bluza szermiercza
  3. spodnie szermiercze
  4. plastron ochronny 850N
  5. długie skarpety szermiercze – białe
 2. Zawodnicy rocznik 2005 i młodsi powinni ponadto posiadać:
  1. floret treningowy „0”
  2. przewód szpadowy
  3. przewód floretowy
  Florety elektryczne „0”, kamizelki metalizowane i szpady elektryczne „0” są klubowe.
 3. Zawodnicy rocznik 2004 i starsi powinni ponadto posiadać
  1. floret treningowy „5”
  2. 2 szpady elektryczne „5”
  3. 2 przewody szpadowe

Dla wszystkich zalecane jest posiadanie torby szermierczej do przechowywania i transportu
osobistego sprzętu specjalistycznego.

W czasie zajęć sprzęt elektryczny będzie użyczany jedynie w sytuacjach wyjątkowych
(uszkodzenie własnego sprzętu w czasie zajęć).

Prośba o przekazania 1% podatku na OPP

Od 2004 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego Nr: 100502

Mogą nas Państwo wspomóc odpisując na naszą działalność 1% swojego podatku.
Wystarczy wskazać naszą organizację w rocznym rozliczeniu podatkowym.
Prosimy o propagowanie tej akcji w rodzinie i wśród znajomych.

Każda złotówka jest dla nas bardzo cenna

Polski Klub Szermierczy, 03-964 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24

KRS Nr 0000155418

Bank: BGŻ S.A. Oddz. w Warszawie, Nr. Konta: 92 2030 0045 1110 0000 0080 0930

Informacje o naszym Klubie: www.pkszerm.com

Dziękujemy