Komunikaty klubowe

Uwaga: OBÓZ LETNI - ŁEBA 2017 - przypomnienie

Termin wyjazdu:

 • Wyjazd: 18.08.2016 godz. 8.30 (zbiórka uczestników w klubie - godz. 8.00)
 • Przyjazd do Łeby ok. godz. 16 - 17
 • Powrót: 31.08.2016 w godzinach popołudniowych.

Adres: Ośrodek Wypoczynkowy „DIUNA” – 84-360 Łeba, ul. Nadmorska 14 

 • Osoby. które przyjeżdżają indywidualnie powinny poinformować
  kierownika obozu (Marek Poznański) o dokładnym teminie przyjazdu do Łeby (dzień, godzina)
 • Przypominam o opłaceniu składek członkowskich, posiadaniu badań lekarskich i wyposażenia
  zgodnie z informacją podaną na zebraniu przed obozowym

Do zobaczenia w dniu wyjazdu

W przypadku pytań lub wątpliwości jestem do dyspozycji (pod telefonem)

Warszawska Olimpiada Młodzieży

WARSZAWSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY

Miejsce zawodów:    SS Riposta Warszawa ul. Bartosika 5

Program zawodów:  

17.06.2017

Szpada dziewcząt

09.00 – kategoria junior /1997-1999/
10.30 – kategoria junior młodszy /2000-2002/
12.00 –  kategoria młodzik /2003-2005/    
13.30 –  kategoria dzieci /2006-2008/                       

18.06.2017

Szpada chłopców

09.00 –  kategoria junior /1997-1999/
10.30 –   kategoria junior młodszy /2000-2002/
12.00 –   kategoria młodzik /2003-2005/
13.30 –   kategoria dzieci /2006-2008/

24.06.2017

Floret dziewcząt

12.00 – kategoria dzieci i młodzik
13.30 – kategoria junior młodszy i junior

25.06.2017

Floret chłopców

12.00 – kategoria dzieci i młodzik
13.30 – kategoria junior młodszy i junior

Regulamin zawodów:

Zgłoszenia przyjmowane są w Komisji Technicznej zwodów na 45  minut przed rozpoczęciem zawodów.
Zawodniczki i zawodnicy z  rocznika 2006 i młodsi walczą szpadami „0”.

Nie będzie pobierane startowe za udział w zawodach.

„DOROSŁY-AKTYWNY”

III edycja cyklu zawodów „DOROSŁY-AKTYWNY”

W bieżącym 2017 roku po raz trzeci przeprowadzimy cykl turniejów
„DOROSŁY-AKTYWNY”
w szpadzie dla kobiet i mężczyzn.
Mamy nadzieję, że powiększy się liczba osób startujących
i zawody podobnie jak w roku ubiegłym
dostarczą wiele radości i satysfakcji wszystkim uczestnikom.

Regulamin zawodów:

Organizator: Polski Klub Szermierczy

Miejsce zawodów:

Sala szermiercza PKSzerm.
Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej,
03-964 Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24
(wejście od ul. Urugwajskiej przy lodowisku)

Broń: - szpada

Uprawnieni do startu:

 • Uprawnieni do startu są zawodniczki i zawodnicy, którzy:
 • Ćwiczą szermierkę rekreacyjnie.
 • Nie znajdują się na listach klasyfikacyjnych Polskiego Związku Szermierczego.
 • Posiadają własny sprzęt (zgodnie z regulaminem), ubezpieczenie i badania lekarskie.

W turniejach klasyfikacyjnych kobiety i mężczyźni walczą razem.

Zgłoszenia: Pocztą elektroniczną na dwa dni przed zawodami na adres: poczta@pkszerm.com lub na 45 minut przed rozpoczęciem walk w sekretariacie zawodów.

Startowe: 30,- zł.

Terminarz: wszystkie turnieje rozgrywane są w soboty i rozpoczynają się o godz. 10.00

I. 21 stycznia 2017 roku

II. 18 lutego 2017 roku

III. 25 marca 2017 roku

IV. 22 kwietnia 2017 roku

V. 20 maja 2017 roku

VI. 3 czerwca 2017 roku

VII. 30 września 2017 roku

VIII. 14 października 2017 roku

IX. 18 listopada 2017 roku

 

Finał – 15.12.2017 (piątek, godz. 17.00)

W finale wystąpią  po 4 osoby z prowadzonej listy klasyfikacyjnej
oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

Do klasyfikacji zaliczone będzie 5 najlepszych wyników każdego uczestnika.

W przypadku równej liczby punktów decydują:
a. wyższe zajęte miejsce
b. lepszy wynik w ostatnim  turnieju

Zapraszamy do udziału

Walkowe Środy

W każdą środę w sali szermierczej Polskiego Klubu Szermierczego prowadzone są walki rankingowe.

W walkach tych mogą uczestniczyć szermierze ze wszystkich klubów warszawskich, posiadający ważne badania lekarskie i ubezpieczenie NW.

Ranking rozpocznie się od 6 stycznia i trwać będzie do końca grudnia 2017 roku.

Walki prowadzone są w każdą środę w następujących broniach i kategoriach wiekowych (dziewczęta walczą z chłopcami):

Kategoria wiekowa

Broń

Początek walk

Uwagi

Grupa I i II

(2007 i młodsi)

Floret/szpada "0"

17:00

Każdego tygodnia
(sprzęt elektryczny klubowy)

"Młodzicy"

(2002 – 2005)

Szpada

18:30

Każdego tygodnia

(sprzęt własny)

"Kadeci"

(1999 - 2001)

Szpada

18:30

Każdego tygodnia

(sprzęt własny)

Open

(1998 i starsi)

Szpada

18:30

Każdego tygodnia

(sprzęt własny)

Zasady punktacji:
Ostatnie miejsce 1 pkt. Każde następne o 1 punkt więcej.
Premia za I miejsce – 3 pkt., za II miejsce – 2 pkt., za III miejsce – 1 pkt.

 Uwaga:

 Zawodnicy nie będący członkami PKSzerm. – opłata za zajęcia 30,00 zł.

OBÓZ LETNI - ŁEBA 2017

OBÓZ SZERMIERCZY - 2017

Letnie zgrupowanie szkoleniowe klubu zostanie przeprowadzone w terminie 18.08 – 01.09.2017 
w Ośrodku Wypoczynkowym
„DIUNA”
84-360 Łeba, ul. Nadmorska 14

Osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w obozie proszone są o dokonywanie kolejnych wpłat 
na konto klubu: 92 2030 0045 1110 0000 0080 0930, w określonych terminach. 
Tytułem: wpłata na działalność statutową klubu,

Dotyczy posiadania sprzetu szermierczego

Komunikat

Dotyczy wyposażenia w sprzęt szermierczy

 1. Wszyscy zawodnicy powinni posiadać:
  1. maska szermiercza
  2. bluza szermiercza
  3. spodnie szermiercze
  4. plastron ochronny 850N
  5. długie skarpety szermiercze – białe
 2. Zawodnicy rocznik 2005 i młodsi powinni ponadto posiadać:
  1. floret treningowy „0”
  2. przewód szpadowy
  3. przewód floretowy
  Florety elektryczne „0”, kamizelki metalizowane i szpady elektryczne „0” są klubowe.
 3. Zawodnicy rocznik 2004 i starsi powinni ponadto posiadać
  1. floret treningowy „5”
  2. 2 szpady elektryczne „5”
  3. 2 przewody szpadowe

Dla wszystkich zalecane jest posiadanie torby szermierczej do przechowywania i transportu
osobistego sprzętu specjalistycznego.

W czasie zajęć sprzęt elektryczny będzie użyczany jedynie w sytuacjach wyjątkowych
(uszkodzenie własnego sprzętu w czasie zajęć).

Prośba o przekazania 1% podatku na OPP

Od 2004 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego Nr: 100502

Mogą nas Państwo wspomóc odpisując na naszą działalność 1% swojego podatku.
Wystarczy wskazać naszą organizację w rocznym rozliczeniu podatkowym.
Prosimy o propagowanie tej akcji w rodzinie i wśród znajomych.

Każda złotówka jest dla nas bardzo cenna

Polski Klub Szermierczy, 03-964 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24

KRS Nr 0000155418

Bank: BGŻ S.A. Oddz. w Warszawie, Nr. Konta: 92 2030 0045 1110 0000 0080 0930

Informacje o naszym Klubie: www.pkszerm.com

Dziękujemy

Ubezpieczenie i licencje zawodnicze

Bardzo ważne !!!

UBEZPIECZENIE – 2017

Składka ubezpieczenia NW
za rok 2017 wynosi: 95,50 zł.

Prosimy o dokonanie wpłat na konto klubu do dnia 31.12.2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Licencje zawodnicze – 2017

Wszystkich zawodników obowiązuje posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
Polskiego Związku Szermierczego.
Licencje wydawane są na rok kalendarzowy.
Posiadane licencje tracą ważność z dniem 31.12.2016 roku.
Koszt licencji – 40,00 złotych

Prosimy o dokonanie wpłat na konto klubu do dnia 31.12.2016

UWAGA:
Osoby, które nie wniosą w/w wpłat oraz nie uzupełnią składek członkowskich,
od 2.01.2017 nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach treningowych i zawodach