Komunikaty klubowe

Wznowienie funkcjonowania strony internetowej

Po dość długiej przerwie wznawiamy zamieszczanie kolejnych wpisów.
W pierwszej kolejności uzupełnimy te wydarzenia, które miały miejsce wcześniej.

Ubezpieczenie i licencje zawodnicze na rok 2018

Dotyczy opłat za ubezpieczenie i licencje zawodnicze na rok 2018

 • Składka ubezpieczeniowa – 97,00
 • Opłata za licencje – 40,00

Prosimy o dokonanie w/w opłat do 31.12.2017

Prosimy również o systematyczne opłacanie składek członkowskich
(do 5 każdego miesiąca).

Wpłaty wnosimy na konto klubowe: Nr. Konta: 92 2030 0045 1110 0000 0080 0930
lub gotówką w klubie.

Prosimy jednocześnie o określanie w przelewach  tytuł wpłaty:

 • Składka członkowska za miesiąć
 • Ubezpieczenie - 2018
 • Licencja zawodnicza - 2018
 • Wszystkie inne - wpłata na działalność statutową lub darowizna na cele statutowe.

Osoby, które nie wniosą w terminie opłat nie będą dopuszczane do treningów i zawodów.

Obóz szkoleniowy - 2018

OBÓZ SZERMIERCZY – 2018 !!!

Letnie zgrupowanie szkoleniowe klubu zostanie przeprowadzone w terminie

16.08 – 29.08.2018

w Ośrodku Wypoczynkowym „DIUNA”
84-360 Łeba, ul. Nadmorska 14

W związku z koniecznością podpisania umowy
zapewniającej prawidłowe przeprowadzenie obozu osoby,
które zgłoszą  chęć udziału w obozie letnim,
proszone są o dokonanie przedpłaty

w wysokości 300,00 złotych

na konto klubu: 92 2030 0045 1110 0000 0080 0930
do dnia 15 grudnia 2017 roku.

tytułem: wpłata na działalność statutową klubu – obóz 2018,

Całkowity koszt obozu w 2018 roku wyniesie ok. 2.200,00 zł.

Termin przedpłaty jest ostatecznym terminem zgłoszenia udziału w obozie.

Turniej Niepodległości

„TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI”
z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości
„Wspólnie przywróćmy blask polskiej szermierki”

Szpada mężczyzn

Komunikat organizacyjny

 • Patronat Honorowy: Minister Sportu i Turystyki – Pan Witold Bańka
 • Organizator: Polski Klub Szermierczy, Polski Związek Szermierczy
 • Sponsor główny: PKO Bank Polski
 • Termin zawodów: 11 – 12.11.2017
 • Miejsce zawodów:  PGE Stadion Narodowy (Biznes Klub 0)
 • Broń: roczniki 2001 – 2004 szpada „5”, roczniki 2006 – 2007 szpada „0”
 • Uczestnicy: Młodsi juniorzy i dzieci roczniki 2006 – 2007
 • Zgłoszenia: zgodnie z regulaminem PZS – elektronicznie, a potwierdzenie udziału do KT zawodów na 45 minut przed rozpoczęciem zawodów
 • Regulamin zawodów: zgodnie z regulaminem FIE
 • Startowe: zawodnicy krajowi – 25,00 zł., zawodnicy zagraniczni – 15,00 EURO

Program zawodów

11.11.2017 (sobota)

Turniej indywidualny (roczniki 2001 – 2004)

Godz. 10:45 – uroczyste otwarcie zawodów
Godz. 11:00 – rozpoczęcie walk grupowych
Godz. 14:00 – walki pucharowe
Godz. 18:00 – walka finałowa

Turniej indywidualny (roczniki 2006 – 2007)

Godz. 13:00 – rozpoczęcie walk grupowych i walki pucharowe
Godz. 18:00 – walka finałowe

Po zakończeniu finałów – dekoracja i wręczenie nagród

12.11.2016 (niedziela)

Turniej drużynowy (roczniki 2001 – 2004 i 2006 – 2007)

Godz. 09:00 – rozpoczęcie walk pucharowych – turniej drużynowy                     
Godz. 16:00 – Uroczysty finał – mecz o I miejsce, wręczenie nagród za turniej
                     drużynowy, zakończenie zawodów.                                                        

Dla chętnych planujemy zwiedzania Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Stadionu Narodowego.

Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
Polecamy  Hit Hotel, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 33, 03-720 Warszawa.
Rezerwacja na hasło: „Turniej Niepodległości” , rezerwacja@hithotel.pl
lub telefonicznie: Tel. + 48 22 818 07 75

Zapraszamy do udziału w zawodach

Kontakt: Marek Poznański, tel. +48668129844

„DOROSŁY-AKTYWNY”

III edycja cyklu zawodów „DOROSŁY-AKTYWNY”

W bieżącym 2017 roku po raz trzeci przeprowadzimy cykl turniejów
„DOROSŁY-AKTYWNY”
w szpadzie dla kobiet i mężczyzn.
Mamy nadzieję, że powiększy się liczba osób startujących
i zawody podobnie jak w roku ubiegłym
dostarczą wiele radości i satysfakcji wszystkim uczestnikom.

Regulamin zawodów:

Organizator: Polski Klub Szermierczy

Miejsce zawodów:

Sala szermiercza PKSzerm.
Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej,
03-964 Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24
(wejście od ul. Urugwajskiej przy lodowisku)

Broń: - szpada

Uprawnieni do startu:

 • Uprawnieni do startu są zawodniczki i zawodnicy, którzy:
 • Ćwiczą szermierkę rekreacyjnie.
 • Nie znajdują się na listach klasyfikacyjnych Polskiego Związku Szermierczego.
 • Posiadają własny sprzęt (zgodnie z regulaminem), ubezpieczenie i badania lekarskie.

W turniejach klasyfikacyjnych kobiety i mężczyźni walczą razem.

Zgłoszenia: Pocztą elektroniczną na dwa dni przed zawodami na adres: poczta@pkszerm.com lub na 45 minut przed rozpoczęciem walk w sekretariacie zawodów.

Startowe: 30,- zł.

Terminarz: wszystkie turnieje rozgrywane są w soboty i rozpoczynają się o godz. 10.00

I. 21 stycznia 2017 roku

II. 18 lutego 2017 roku

III. 25 marca 2017 roku

IV. 22 kwietnia 2017 roku

V. 20 maja 2017 roku

VI. 3 czerwca 2017 roku

VII. 30 września 2017 roku

VIII. 14 października 2017 roku

IX. 18 listopada 2017 roku

 

Finał – 15.12.2017 (piątek, godz. 17.00)

W finale wystąpią  po 4 osoby z prowadzonej listy klasyfikacyjnej
oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

Do klasyfikacji zaliczone będzie 5 najlepszych wyników każdego uczestnika.

W przypadku równej liczby punktów decydują:
a. wyższe zajęte miejsce
b. lepszy wynik w ostatnim  turnieju

Zapraszamy do udziału

Walkowe Środy

W każdą środę w sali szermierczej Polskiego Klubu Szermierczego prowadzone są walki rankingowe.

W walkach tych mogą uczestniczyć szermierze ze wszystkich klubów warszawskich, posiadający ważne badania lekarskie i ubezpieczenie NW.

Ranking rozpocznie się od 6 stycznia i trwać będzie do końca grudnia 2017 roku.

Walki prowadzone są w każdą środę w następujących broniach i kategoriach wiekowych (dziewczęta walczą z chłopcami):

Kategoria wiekowa

Broń

Początek walk

Uwagi

Grupa I i II

(2007 i młodsi)

Floret/szpada "0"

17:00

Każdego tygodnia
(sprzęt elektryczny klubowy)

"Młodzicy"

(2002 – 2005)

Szpada

18:30

Każdego tygodnia

(sprzęt własny)

"Kadeci"

(1999 - 2001)

Szpada

18:30

Każdego tygodnia

(sprzęt własny)

Open

(1998 i starsi)

Szpada

18:30

Każdego tygodnia

(sprzęt własny)

Zasady punktacji:
Ostatnie miejsce 1 pkt. Każde następne o 1 punkt więcej.
Premia za I miejsce – 3 pkt., za II miejsce – 2 pkt., za III miejsce – 1 pkt.

 Uwaga:

 Zawodnicy nie będący członkami PKSzerm. – opłata za zajęcia 30,00 zł.

Dotyczy posiadania sprzetu szermierczego

Komunikat

Dotyczy wyposażenia w sprzęt szermierczy

 1. Wszyscy zawodnicy powinni posiadać:
  1. maska szermiercza
  2. bluza szermiercza
  3. spodnie szermiercze
  4. plastron ochronny 850N
  5. długie skarpety szermiercze – białe
 2. Zawodnicy rocznik 2005 i młodsi powinni ponadto posiadać:
  1. floret treningowy „0”
  2. przewód szpadowy
  3. przewód floretowy
  Florety elektryczne „0”, kamizelki metalizowane i szpady elektryczne „0” są klubowe.
 3. Zawodnicy rocznik 2004 i starsi powinni ponadto posiadać
  1. floret treningowy „5”
  2. 2 szpady elektryczne „5”
  3. 2 przewody szpadowe

Dla wszystkich zalecane jest posiadanie torby szermierczej do przechowywania i transportu
osobistego sprzętu specjalistycznego.

W czasie zajęć sprzęt elektryczny będzie użyczany jedynie w sytuacjach wyjątkowych
(uszkodzenie własnego sprzętu w czasie zajęć).

Prośba o przekazania 1% podatku na OPP

Od 2004 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego Nr: 100502

Mogą nas Państwo wspomóc odpisując na naszą działalność 1% swojego podatku.
Wystarczy wskazać naszą organizację w rocznym rozliczeniu podatkowym.
Prosimy o propagowanie tej akcji w rodzinie i wśród znajomych.

Każda złotówka jest dla nas bardzo cenna

Polski Klub Szermierczy, 03-964 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24

KRS Nr 0000155418

Bank: BGŻ S.A. Oddz. w Warszawie, Nr. Konta: 92 2030 0045 1110 0000 0080 0930

Informacje o naszym Klubie: www.pkszerm.com

Dziękujemy

Ubezpieczenie i licencje zawodnicze

Bardzo ważne !!!

UBEZPIECZENIE – 2017

Składka ubezpieczenia NW
za rok 2017 wynosi: 95,50 zł.

Prosimy o dokonanie wpłat na konto klubu do dnia 31.12.2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Licencje zawodnicze – 2017

Wszystkich zawodników obowiązuje posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
Polskiego Związku Szermierczego.
Licencje wydawane są na rok kalendarzowy.
Posiadane licencje tracą ważność z dniem 31.12.2016 roku.
Koszt licencji – 40,00 złotych

Prosimy o dokonanie wpłat na konto klubu do dnia 31.12.2016

UWAGA:
Osoby, które nie wniosą w/w wpłat oraz nie uzupełnią składek członkowskich,
od 2.01.2017 nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach treningowych i zawodach