Ubezpieczenie i licencje zawodnicze na rok 2018

Dotyczy opłat za ubezpieczenie i licencje zawodnicze na rok 2018

  • Składka ubezpieczeniowa – 97,00
  • Opłata za licencje – 40,00

Prosimy o dokonanie w/w opłat do 31.12.2017

Prosimy również o systematyczne opłacanie składek członkowskich
(do 5 każdego miesiąca).

Wpłaty wnosimy na konto klubowe: Nr. Konta: 92 2030 0045 1110 0000 0080 0930
lub gotówką w klubie.

Prosimy jednocześnie o określanie w przelewach  tytuł wpłaty:

  • Składka członkowska za miesiąć
  • Ubezpieczenie - 2018
  • Licencja zawodnicza - 2018
  • Wszystkie inne - wpłata na działalność statutową lub darowizna na cele statutowe.

Osoby, które nie wniosą w terminie opłat nie będą dopuszczane do treningów i zawodów.