Opłaty

Opłaty członkowskie
(stawki obowiązują od 01.01.2020 roku)

1. Ubezpieczenie: Raz w roku (wg. stawki ubezpieczyciela)
2. Wpisowe:  Jednorazowo (wszyscy wstępujący) – 250,- PLN
3. Opłaty członkowskie:     

Składki członkowskie:
Od dnia 01.09.2019 obowiązuje podstawowa klubowa składka członkowska w wysokości 3.000,00 zł. rocznie.
Istnieje możliwość opłat miesięcznych w wysokości 250,00 zł.

Stosowane mogą być następujące zniżkowe stawki członkowskie:

  • Składka ze zniżką rodzinną – 185,00 zł. (dla dzieci i młodzieży z tej samej rodziny)
  • W przypadku wpłaty całej składki rocznej przysługuje zniżka 10%

Jednocześnie Zarząd upoważnia Prezesa Klubu (po uzgodnieniu z Zarządem) do udzielania specjalnych zniżek dla zawodników oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach do całkowitego zwolnienia z płatności.

Zniżki dotyczą tylko członków klubu.

  • Nie łączy się zniżek.
  • W momencie  utraty prawa do zniżki obowiązuje stawka podstawowa.

Zajęcia dodatkowe:

​Zajęcia prowadzone we wtorki i czwartki po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia i są płatne dodatkowo (30,00 PLN.), z opłat zwolnieni są aktualni medaliści Mistrzostw Polski.

Opłaty dla osób, które nie są członkami Klubu
(zajęcia 2 razy w tygodniu):
Opłata miesięczna - 300,- PLN
Opłata za jedne zajęcia z własnym sprzętem - 40,- PLN (dotyczy tylko treningów walkowych).

Wnoszenie opłat

Wszystkie opłaty można regulować:
Gotówką w czasie treningów
Przelewem na konto klubu:
Bank: BNP PARIBAS Bank Polski S.A.
Nr. Konta: 92 2030 0045 1110 0000 0080 0930

Tytułem (dotyczy składek członkowskich): Składka członkowska za okres ....
Tytułem (dotyczy innych wpłat): Wpłata na działalność statutową klubu

  • Wpłat należy dokonać do 5 dnia danego miesiąca

UWAGA! Dotyczy wszystkich ćwiczących.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i startów w zawodach jest:

  • Terminowe wpłaty składek członkowskich.
  • Terminowe dokonanie opłat.
  • Posiadanie aktualnych badań lekarskich.
  • ​Posiadanie aktualnego ubezpieczenia wymaganego dla ćwiczących szermierkę.