Składka członkowska

Opłaty członkowskie
(stawki obowiązują od 01.09.2019 roku)

1. Ubezpieczenie:

 • Raz w roku (wg. stawki ubezpieczyciela)

2. Wpisowe:  

 • Jednorazowo (wszyscy wstępujący) – 250,- PLN

3. Składki członkowskie:     

 • Od dnia 01.09.2019 obowiązuje podstawowa klubowa składka członkowska w wysokości 3.000,00 zł. rocznie za zajęcia 3 x tygodniowo (poniedziałek, środa, piątek).
 • Istnieje możliwość rozbicia składki członkowsiej na dwanaście rat miesięcznych w wysokości 250,00 zł.
 1. Stosowane mogą być następujące zniżkowe stawki członkowskie:
 • Składka ze zniżką rodzinną – 185,00 zł. (dla dzieci i młodzieży z tej samej rodziny)

W przypadku wpłaty całej składki rocznej przysługuje zniżka 10%

Jednocześnie Zarząd upoważnia Prezesa Klubu (po uzgodnieniu z Zarządem) do udzielania specjalnych zniżek dla zawodników oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach do całkowitego zwolnienia z płatności.

Zniżki dotyczą tylko członków klubu.

 •  Nie łączy się zniżek.

 W momencie  utraty prawa do zniżki obowiązuje stawka podstawowa.

Zajęcia dodatkowe:

 • ​Zajęcia prowadzone we wtorki i czwartki po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.

Składki członkowskie dla rozpoczynajacych treningi:

 1. Składka miesięczna - 300,- PLN 

Wnoszenie składek członkowskich

Wszystkie opłaty można regulować:

 • Gotówką w czasie treningów
 • Przelewem na konto klubu: 
 • Bank: BNP PARIBAS Bank Polski S.A. 
  Nr. Konta: 92 2030 0045 1110 0000 0080 0930
  Tytułem (dotyczy składek członkowskich): Składka członkowska za okres ....
  Tytułem (dotyczy innych wpłat): Wpłata na działalność statutową klubu

Wpłat należy dokonać do dnia danego miesiąca

UWAGA! Dotyczy wszystkich ćwiczących.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i startów w zawodach jest:

 • Terminowe wpłaty składek członkowskich.
 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • ​Posiadanie aktualnego ubezpieczenia wymaganego dla ćwiczących szermierkę.