Władze klubu

Zarząd

Prezes Zarządu

Wiceprezesi Zarządu

Skarbnik

  • Anna Klimek

Sekretarz Zarządu

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

  • Sylwester Sawicki

Członkowie Komisji Rewizyjnej 

  • Małgorzata Malinowska
  • Marcin Zbierada