Zapisy

Co zrobić, aby przeżyć przygodę z szermierką?

Wystarczy, że skontaktujesz się z nami w jeden z wybranych sposobów:

 • telefonicznie – (+48) 22 638 37 60, (+48) 668 129 844 lub (+48) 668 129 193
 • mailowo – poczta@pkszerm.com  
 • osobiście – poniedziałek, środa, piątek w godz. 17:00-20:00
  wtorek, czwartek w godz. 17:00-19:30
  Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej (sala szermiercza - wejscie od ul. Urugwajskiej)
  Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24

Przyjdź, zobacz, porozmawiaj, podejmij decyzję!

Aby rozpocząć treningi należy:

 • Wypełnić kartę uczestnika zajęć.  Karta Uczestnictwa w zajęciach (zewnętrzni).pdf
 • Przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestniczenia w sportowych zajęciach rekreacyjnych.
 • Posiadać aktualne ubezpieczenie NW (obejmujące zajęcia szermiercze).
 • Wnieść opłaty.

Liczba miejsc na wszystkie kursy jest ograniczona. Decyduje kolejność zapisów.

Aby zostać członkiem klubu należy:

 • Odbyć minimum trzymiesięczny staż kandydacki.
 • Posiadać rekomendację od dwóch członków klubu z minimum rocznym stażem członkowskim.
 • Złożyć deklarację członkowską.  Deklaracja członkowska.pdf

Informacja na temat płatności znajdują się w dziale opłaty >>

Załączniki: