Osiągnięcia

2 miejsce – Turniej Pierwszego Kroku (96-97) w szpadzie-Warszawa, 25.11.2007
2 miejsce – Turniej Gwiazdkowy (94-96) w szpadzie – Warszawa, 02.12.2006
3 miejsce – Turniej Pierwszego Kroku (94-96) w szpadzie – Warszawa, 25.11.2006