Władze klubu

Zarząd

Prezes Zarządu
Leszek Heronimek

Wiceprezesi Zarządu
Piotr Kiełpikowski
Robert Andrzejuk

Specjalista PR
Maciej Samsonowicz

Sekretarz Zarządu
Romualda Wąsik

Skarbnik
Katarzyna Sołtyk

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Artur Cieślik

Członkowie Komisji Rewizyjnej
Maciej Krochmalski
Wojciech Socha