Władze klubu

Zarząd

Prezes Zarządu
Leszek Heronimek

Wiceprezesi Zarządu
Piotr Kiełpikowski
Robert Andrzejuk

Sekretarz Zarządu
Romualda Wąsik

Skarbnik
Katarzyna Sołtyk

Członek Zarządu
Maciej Samsonowicz

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Artur Cieślik

Członkowie Komisji Rewizyjnej
Maciej Krochmalski
Wojciech Socha

Zarząd Klubu sprawuje swoje funkcje społecznie.
Członkami Zarządu są Trenerzy, Zawodnicy oraz Rodzice członków klubu.

 

Dyrektor Administracyjny
Lech Czechowski