Szermierka sportowa i rekreacyjna

 

„Szermierka dla najmłodszych” – dla dzieci 6-7 letnich:

 • zabawy i gry ruchowe podnoszące ogólną sprawność fizyczną
 • zapoznanie z konkurencjami szermierki sportowej
 • ćwiczenia szermiercze sprzętem plastikowym (formy zabawowe)

Kurs podstaw szermierki dla dzieci 8–9 lat „Sportowy Talent”

 • przygotowanie fizyczne i psychiczne do treningu szermierczego
 • nauczanie podstaw szermierki (mini florety)
 • sprawdziany nabytych umiejętności
 • przygotowanie do pokazów ukazujących piękno sportu szermierczego

Kursy podstaw szermierki dla młodzieży powyżej 14 lat i dorosłych (bez ograniczeń wiekowych)

 • nauczanie podstaw szermierki
 • walki treningowe
 • udział w zawodach dla dorosłych
 • szermierka rekreacyjna

Treningi dla zaawansowanych

 • doskonalenie umiejętności szermierczych
 • przygotowanie do startów w zawodach
 • walki turniejowe dla zaawansowanych
 • szermiercze lekcje indywidualne

Prezentacje, pikniki, zajęcia dla firm

 • szermiercze zajęcia rekreacyjne dla firm
 • pokazy szermierki sportowej
 • zabawy szermiercze podczas pikników i festynów