Zasady

Zasady ogólne

Floretem i szablą walczy się według określonej reguły – konwencji, która zakłada tzw. pierwszeństwo natarcia i odpowiedzi (szermierz powinien uniknąć natarcia lub odpowiedzi przeciwnika, a dopiero po przyjęciu zasłony może samemu odpowiadać).

W szpadzie „konwencja” nie występuje – wystarczy trafić swego przeciwnika zaledwie o 1/25 sek. wcześniej, aby na aparacie sędziowskim zapaliła się tylko jedna kolorowa lampa sygnalizująca ważne trafienie. Zaliczane są również trafienia obopólne.

W konkurencjach indywidualnych rywalizacja składa się z dwóch etapów:

  • eliminacje grupowe – walka do 5 trafień. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który jako pierwszy zdobędzie 5 celnych trafień lub uzyska większą liczbę trafień na koniec walki. Czas walki 3 minuty.
  • walki pucharowe – walka do 15 trafień, składająca się z 3 rund po 3 min. każda z 1-minutowymi przerwami. Zwycięzcą zostaje zawodnik, który jako pierwszy zdobędzie 15 ważnych trafień lub uzyska większą liczbę trafień na koniec trzeciej rundy.

W konkurencjach drużynowych walczą ze sobą 3-osobowe drużyny (każdy z każdym) do uzyskania 45 punktów. Spotkanie drużynowe składa się więc z 9 rund. Każda runda kończy się, gdy jedna z drużyn osiągnie wynik 5,10,15.…45 trafień lub upłynie czas 3 minut.

Szczegółowe zasady prowadzenia walk i rozgrywania zawodów szermierczych można znaleźć na stronie Polskiego Związku Szermierczego:

Pole trafienia

W zależności od broni, w której toczy się walka, stosuje się różne pola trafienia.

Pole trafienia - floret

Floret
Polem trafienia we florecie jest cały tułów z wyłączeniem głowy, ramion i nóg.

Pole trafienia - szpada

Szpada
Polem trafienia w szpadzie jest całe ciało zawodnika, od czubka głowy do palców stóp.

Pole trafienia - szabla

Szabla
Polem trafienia w szabli jest tułów od pasa w górę łącznie z ramionami i głową.

Rysunki pochodzą ze zbiorów serwisu www.wikipedia.com i objęte są licencją GNU Free Documentation License.

Pole walki

Polem walki jest metalizowana plansza o długości 14 m i szerokości 1,5-2,0 m.

Pole walki

A – miejsce na aparat do sędziowania
B – linia oznaczająca środek planszy
C – linia postawy szermierczej
D – ostatnie dwa metry planszy
E – linia końcowa
F – wybieg (przedłużenie)

Rejestracja trafień

Do rejestracji trafień używa się specjalnego aparatu, działającego odmiennie w zależności od tego, w której broni odbywa się walka:

  • we florecie rejestrowane są trafienia zarówno w ważne jak i nieważne pole trafienia
  • w szabli i szpadzie rejestrowane są trafienia tylko w ważne pola trafienia

Bardzo często aparat pełni także dodatkowe funkcje:

  • odmierza czas walki właściwej
  • zlicza trafienia
  • informuje o defektach broni

HISTORIA SZERMIERKI

NAJWIĘKSZE OSIĄGNIĘCIA POLSKIEJ SZERMIERKI SPORTOWEJ

SPORTOWA BROŃ SZERMIERCZA