Współpraca

Szanowni Państwo!

Odwiedzając naszą stronę internetową wykazaliście Państwo zainteresowanie tak wspaniałą dyscypliną sportu, jak „Szermierka”. A więc nie tylko przypadek skierował tu Waszą uwagę. Jest bowiem szermierka sportem wyjątkowym i warto zainteresować się nim trochę bliżej. Bogate tradycje historyczne i wspaniałe wyniki osiągane przez polskich zawodników na planszach całego świata pozwalają stwierdzić, iż mamy do czynienia z fenomenem trwałości kultury narodowej wywodzącej się ze ścisłych związków z kulturą europejską.

Dziś szermierka to nie tylko dyscyplina sportu wyczynowego, ale także znakomita forma rekreacji fizycznej i psychicznej oraz działalności społecznej i edukacyjnej. To styl życia.

Polski Klub Szermierczy postawił sobie za cel propagowanie wszechstronnych walorów sportu szermierczego.Możemy robić to wspólnie poprzez wspieranie nurtu sportowego a także rozwijanie nurtu rekreacyjno-edukacyjnego.

Dotychczas Klub nasz poza codzienną pracą szkoleniową (z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi) przeprowadził wiele prezentacji szermierki w celu ukazania szerokiej grupie osób piękno i walory tej dyscypliny sportu.

Zamierzamy kontynuować rozpoczęte działania, a także poszerzać je o nowe formy.

Zapraszamy do współpracy