Polski Klub Szermierczy Organizacją Pożytku Publicznego

Polski Klub Szermierczy od 2004 roku jest Organizacją Pożytku Publicznego nr 100502.

Postanowienie z dnia 06.12.2004 (Pierwszy wpis 19.03.2003)
Sąd Rejonowy dla M.st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy KRS,
Nr 0000155418

Mogą nas Państwo wspomóc, odpisując 1,5% swojego podatku:

Nr KRS: 0000155418
Polski Klub Szermierczy
03-964 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24
Regon: 015457363, NIP: 113-24-40-825
Konto bankowe: PKO Bank Polski S.A.
Nr 11 1020 1169 0000 8102 0880 8307


Jednocześnie pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które do tej pory zdecydowały się wspomóc działalność naszego Klubu, dzieląc się z nami częścią swojego podatku!


Pozyskiwane tą drogą środki finansowe są wykorzystywane do realizacji zadań statutowych klubu, m.in.:

  • dofinansowanie startów dzieci w zawodach,
  • dofinansowanie letnich i zimowych akcji szkoleniowych,
  • zakup sprzętu specjalistycznego.

Informacje na temat Organizacji Pożytku Publicznego

Jeżeli pragną się Państwo dowiedzieć więcej na temat Organizacji Pożytku Publicznego i sposobów dzielenia się swoim podatkiem, zapraszamy na wymienione poniżej strony: