Organizatorzy i Partnerzy

IV Międzynarodowy Turniej Niepodległości organizowany jest przez Polski Klub Szermierczy, przy wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego, który to bank jest mecenasem zawodów w 2023 roku. To pierwszy bank, który powstał zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, dekretem Józefa Piłsudskiego.

Organizator – Polski Klub Szermierczy

www.pkszerm.com

Polski Klub SzermierczyPolski Klub Szermierczy to wiodący klub szermierczy w Warszawie, który w 2023 roku obchodzi 20-lecie działalności. Powstał z inicjatywy wybitnych przedstawicieli środowiska szermierczego oraz sympatyków szermierki stawiających sobie za zadanie propagowanie i rozwijanie tej pięknej dyscypliny sportu.

 

Mecenas Turnieju – Fundacja PKO Banku Polskiego

www.fundacjapkobp.pl

Fundacja PKO Banku PolskiegoFundacja PKO Banku Polskiego od początku istnienia postawiła sobie za cel działalność w imieniu Banku i Grupy Banku na rzecz dobra publicznego w zakresie: oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki, ochrony środowiska w tym działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowania celów społecznych w środowisku bankowym i organizacji wolontariatu.  Wypełnienie tych zadań buduje silne relacje Banku z otoczeniem i wzmacnia wzajemne zaufanie. Fundacja jest jednym z podstawowych narzędzi realizowania takich zadań.

 

Darczyńca Turnieju – Green Factory

green-factory.com

Green Factory

Green Factory, firma specjalizująca się w produktach z kategorii Ready to eat, zapewniła świeże i zdrowe sałatkowe lunch boxy wszystkim walczącym zawodniczkom i zawodnikom.