Osiągnięcia

2 miejsce – I Warszawska Olimpiada Młodzieży w szpadzie, 29.10.2005
3 miejsce – Turniej Gwiazdkowy (92-94) w szpadzie – Warszawa, 18.12.2004