Osiągnięcia

Pierwsza wychowanka Klubu, która znalazła się w sezonie 2006/2007 na liście klasyfikacyjnej młodzieżowców Polskiego Związku Szermierczego w szpadzie kobiet.