Osiągnięcia

2 miejsce – Turniej szermierczy o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół nr 75 w szpadzie młodzików – Warszawa, 23.03.2014
3 miejsce – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Dzieci (99-00) we florecie – Warszawa, 14.05.2011
3 miejsce – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Dzieci (99-00) w szpadzie – Warszawa, 13.06.2010