2 miejsce – XV Międzynarodowy Turniej O Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty – Kraków, 13.05.2017