1 miejsce – XIII Międzynarodowy Turniej Drużynowy w szpadzie „O MIECZ ZERWIKAPTUR LONGINUSA PODBIPIĘTY” – Kraków, 10.05.2015