Kadra Narodowa Juniorów 2023

Osiągnięcia

3 miejsce – Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w szpadzie kadetów – Warszawa, 24.11.2019
3 miejsce – Puchar Ziem Północnych w szpadzie kadetów – Szczecin, 27.10.2019