Osiągnięcia

1 miejsce – Ogólnopolski Gwiazdkowy Turniej O Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe w szpadzie zuchów – Warszawa, 2.12.2023
1 miejsce
– IV Międzynarodowy Turniej Niepodległości w szpadzie zuchów – Warszawa, 12.11.2023
2 miejsce – XIX Międzynarodowy Turniej w szpadzie O Miecz Zerwikaptur Longinusa Podbipięty, Zuchy – Kraków, 23.09.2023
3 miejsce – Polsko-Niemiecki Turniej Szpadowy zuchów – Drzonków, 10.09.2022
3 miejsce – Turniej Masters Pucharu Żubrów w szpadzie skrzatów – Niepołomice, 19.06.2022
3 miejsce – Puchar Żubrów – III eliminacja skrzatów w szpadzie – Raciborowice, 7.05.2022
1 miejsce – Puchar Żubrów – II eliminacja skrzatów w szpadzie – Krzeszowice, 24.03.2022