Informacje dla sponsorów

Sponsorom proponujemy następujące formy promocji:

  • tablice reklamowe i informacyjne umieszczane podczas wszystkich imprez i wydarzeń: zawodów sportowych konferencji prasowych, festynów, imprez masowych i rekreacyjnych
  • logo i reklamy na wydawnictwach klubowych: folderach, plakatach, programach, zaproszeniach
  • uruchomienie stoiska promocyjnego Państwa Firmy
  • akcje mailingowe
  • reklama dźwiękowa
  • własne propozycje Partnera, np. udział szermierzy w imprezach własnych Sponsora: uroczystościach, świętach, balach, zjazdach, prezentacjach, spotkaniach, itp.

Proponujemy współpracę wszystkim, którzy dostrzegają walory takiej formy aktywności i zechcieliby umieścić swoje „LOGO” przy inicjatywach Polskiego Klubu Szermierczego.

Wszelkie informacje dotyczące Klubu znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej. Zainteresowanych prosimy o kontakt:

Polski Klub Szermierczy
Zespół Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej
03-964 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24

tel. +48 787 959 982
poczta@pkszerm.com