Osiągnięcia

3 miejsce – Turniej szermierczy z okazji 96 rocznicy Odzyskania Niepodległości – Warszawa, 11.11.2016