Osiągnięcia

3 miejsce – „O Puchar Pani Prezes Metkol Pruszyński” – Warszawa, 20.11.2016